Samenwerken

Samenwerken

PSQ biedt begeleiding aan samenwerkende zorgprofessionals

Samenwerken

Samenwerken tussen zorgprofessionals is noodzakelijk om goede zorg te bieden aan patiënten. Voor effectieve en efficiënte zorg zijn verschillende expertises nodig. Hiervoor moet afstemming plaatsvinden binnen zowel monodisciplinaire als multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en ook tussen organisaties.

PSQ biedt kennis over bedrijfskundige en juridische mogelijkheden van samenwerkingsverbanden met ervaring van trajectbegeleiding om te komen tot een (nieuwe) vormen van samenwerking.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marloes Meurs (06 41485037) of Bart Doornbusch (06 51321389). U kunt ook het contactformulier invullen.