Quadruple AIM

Quadruple AIM

Quadruple Aim is een werkwijze die zich richt op 4 belangrijke doelen

quadruple aim

1. zorgprofessionals kunnen hun werk op een goede en duurzame manier doen;

2. het verbeteren van de zorg zoals die door het individu wordt ervaren;

3. het realiseren van meer ‘waarde’ voor de patiënt, de combinatie van gezondheid met de ingezette middelen;

4. het verbeteren van de gezondheidstoestand op bevolkingsniveau (patiënt uitkomsten).